FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do głosowania o Godła

Głosowania z określonej kategorii odbywają się raz na rok. Zgłoszenie do plebiscytu jest bezpłatne. 

Organizator Ogólnopolskiego Plebiscytu Konsumenckiego

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług 

41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 63

e-mail: biuro@nagrodakonsumenta.pl